GIẤY TIÊU ĐỀ - LETTERHEADS

 Một trong những công cụ truyền tải thông tin hình ảnh doanh nghiệp với các đối tác, khách hàng cực hữu hiệu chính là giấy tiêu đề.

Khi đi kèm với phong bì thư được thiết kế đồng bộ, giấy tiêu đề sẽ thể hiện được sự quan tâm, kính trọng của công ty bạn đối với khách hàng và giúp cho hình ảnh của công ty được thể hiện chuyên nghiệp hơn. Chính vì vậy sẽ nâng cao giá trị thương hiệu công ty.

Quý khách hàng xem chi tiết bảng giá dịch vụ tại đây